اکسیژن ساز خانگی و پرتابل

Airsep Corporation

شرکت ایرسپ آمریکا بزرگترین سازنده دستگاه های اکسیژن ساز خانگی و پرتابل در دنیا می باشد و کاملترین بازه محصولات خانگی را در بین سازنده گان این تجهیزات دارد و دستگاه های ساخت این شرکت در بیش از 100 کشور دنیا جهت درمان بیماران عرضه می گردند. شرکت اطلسین نیز از سال1370 نماینده انحصاری و رسمی کمپانی ایرسپ در ایران می باشد و تاکنون بیش از 5000 دستگاه اکسیژن ساز تحویل بیماران و مراکز درمانی سراسر ایران نموده است.


بیشتر ...اکسیژن ساز های پرتابل

بازه اکسیژن ساز های پرتابل محصولات ایرسپ