دستگاه اتوسی پپ(autoCPAP) باهمراه با گزینه سافت پپ (softPAP)

دستگاه درمانی اتوسی پپ سومنو بالانس (SOMNObalance ) مجهز به تکنولوژی OPP (پیک فشار انسدادی) می باشد که موجب تمایز انسداد از مشکلات میانی می گردد. با این دستگاه فشار مورد نیاز بیمار به صورت اتوماتیک و پیوسته تنظیم می گردد و ترکیبی از مودهای مختلف می تواند توسط گزینه سافت پپ ترکیب گردد. همچنین اس دی کارت به طورقابل ملاحظه ای فرآیند کار را بهینه می نماید.

 

از مهمترین ویژگیهای  دستگاه SOMNObalance e می توان به موارد زیر اشاره نمود:


 درمان راحت

·        بسیار کم سر و صدا

·        تنظیم فشار بسته به نیاز بیمار به صورت اتوماتیک در مرحله تغییرات فشاری بالا

 

عملکرد مناسب

 اس دی کارت برای بهینه سازی مراحل کاری:

·        انتقال اطلاعات آسان برای درمان ونمایش آن

·        راه اندازی اولیه آسان دستگاه

·        عدم پیچیدگی تعویض دستگاه ها

·        درمان روزانه بیمار

·        تنظیمات کاربردی دستگاه با استفاده ازمستر کارت

·        ارائه قابل توجه اطلاعات واضح آماری

·        کاربر پسند بودن منو اطلاعات

·        تنظیمات از راه دور آسان از طریق نرم افزار کامپیوتری WEINMANNsupport

·        داشتن سیگنال های آنالوگ اضافی مانند فشار، جریان، نشتی، OPP،حجم نسبی تنفسی در دقیقه

 

ایمنی و قابلیت اطمینان

·        فن آوری OPP برای نمایش پیک فشار انسدادی و موثرتر شدن درمان آپنه انسدادی در بخش مرکزی و ارائه مدارک محکم برای                                                                                       تصمیمات پزشکی

·        آزمایش ماسک به منظور راحتی واطمینان از پوشش مناسب آن

·        نمایش نشتی در طول درمان به منظوراطمینان از اثربخشی آن

 


 کاتالوگ

دانلود بروشور