سیستمهای هوای فشرده مدیکال (طبی) مجهز به کمپرسور های اسکرو، مطابق با استاندارد فارماکوپیای اروپا طراحی و ساخته می شوند و همچنین بر استاندارد بین المللی ISO 7396-1 و استاندارد ملی ایران به شماره 11636 منطبق می باشند. مطابق با این استاندارد طراحی و ساخت سیستم های هوای فشرده مدیکال باید شامل موارد زیر باشد.


        ›میزان کل روغن کمتر از 1/0 میلی گرم بر مترمکعب

        ›میزان رطوبت کمتر از 67 میلی لیتر بر مترمکعب و یا نقطه شبنم هوای خروجی کمتر از 40- درجه سانتیگراد  

        ›میزان ذرات آلاینده مجاز (براساس استاندارد ISO 8573))

              ›الف- ذرات از قطر 1/0 الی 5/0 میکرون حداکثر 100 عدد

              ›ب- ذرات از قطر 5/0 الی 1 میکرون حداکثر 1 عدد

              ›ج-ذرات از قطر 1 الی 5 میکرون اصلاً‌ نباید وجود داشته باشد

        ›میزان منواکسید کربن کمتر از 5 میلی لیتر بر مترمکعب

                                                                                ›میزان دی اکسید کربن کمتر از 500 میلی لیتر بر مترمکعب

                                                                                ›میزان (NO +NO2) کمتر از 2 میلی لیتر بر مترمکعب

                                                                                ›میزانSO2 کمتر از 1 میلی لیتر بر مترمکعب

این کیفیت هوا که هوای مدیکال نامیده می شود طبق نظر موسسه استاندارد ملی ایران و استاندارد ISO 7396-1 در سطح و رده بندی دارو قرارگرفته و  سیستم های تأمین کننده این هوا  علاوه بر دارا بودن سیستم های AIR TREATMENT‌ و فیلتراسیون کامل باید به خشک کن یا درایرهایی از نوع جذبی مجهز باشند تا بتوانند میزان نقطه شبنم مورد اشاره در استاندارد مذکور یعنی حداقل 40°Ϲ- را تأمین نمایند. همچنین کمپرسورهای اسکرو مقرون به صرفه ترین و مطمئن ترین نوع کمپرسور جهت تامین هوای فشرده در کاربری هایی که نیاز به کارکرد 24 ساعته دارند می باشند.

 


 کاتالوگ

دانلود بروشور

دانلود بروشور