سیستم اکسیژن ساز در محل - سیستمهای کلینیکی...

شرکت Airsep جهت کاربرد های خاص، پکیج های یکپارچه ای را طراحی نموده که کمپسور هوا را نیز شامل می شوند. این نوع اکسیژن سازها نیازی به نصب ندارند و به سادگی با اتصال به سیستم مرکزی اکسیژن و یا خط مصرف  و اتصال دو شاخه برق آن روشن شده و اکسیژن مورد نیاز شما را تامین می نمایند.  

اکسیژن ساز مدل سنتراکس Centrox دستگاهی است برای مصارف متنوع اکسیژن در کلینیکها و درمانگاه ها که قابلیت تولید اکسیژن با خلوص 95/5 درصد با ظرفیت 15 لیتر در دقیقه در فشار 50 Psi یا 345 کیلو پاسکال را دارا می باشد.

اکسیژن ساز مدل ریلاینت Relient دستگاهی است مناسب جهت تامین اکسیژن طبی کلینیکهای کوچک و مراکز دندانپزشکی که قابلیت تولید اکسیژن با خلوص 95/5 درصد با ظرفیت 8 لیتر در دقیقه در فشار 50 Psi یا 345 کیلو پاسکال را دارا می باشد.


 


 کاتالوگ

دانلود بروشور

دانلود بروشور