سیستم گازهای طبی

سیستم های گاز های طبی بیمارستانی از مهمترین و حیاتی ترین تجهیزات در مراکز درمانی محسوب می شود و شامل سیستم تامین اکسیژن، هوای فشرده ، وکیوم مرکزی ، سیستم جمع آوری گاز های بیهوشی و سایر تجهیزات پایین دستی آن مانند منیفولد و لوله کشی ها و اوتلت می باشد.مدیران مراکز درمانی باید در تهیه، نصب ، راه اندازی، راهبری و نگهداری سیستم های گاز های طبی نهایت دقت را داشته باشند تا ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، تضمین لازم جهت تداوم در کارکرد و طول عمر بیشتر این نوع تجهیزات را برای مراکز درمانی مهیا نمایند. طبیعتاً مراجعه به استاندارد های به روز بین المللی و ملی ایران که در بخش هر محصول به آن اشاره شده است، اصلی ترین مرجع و معیار انتخاب صحیح تجهیزات فوق خواهد بود. شرکت اطلسین نیز با بیش از 20 سال فعالیت در زمینه گاز های طبی، همواره سعی داشته است تا با مراجعه به استاندارد ها و آیین نامه های ملی و بین المللی، به مراکز درمانی را در انتخاب صحیح این نوع تجهیزات مشاوره دهد.